Menü

Feiertage

21. Nov.
W47
SN
25. + 26. Dez.
W52
Alle Bundesländern

2019

1. Jan.
W1
Alle Bundesländern
6. Jan.
W1
BW, BY, ST
19. Apr.
W16
Alle Bundesländern
21. Apr.
W16
BB
22. Apr.
W17
in 15 Ländern
22. Apr.
W17
HH
1. Mai
W18
Alle Bundesländern
1. Mai
W18
Alle Bundesländern
30. Mai
W22
Alle Bundesländern
9. Juni
W23
BB
10. Juni
W24
Alle Bundesländern
20. Juni
W25
in 8 Ländern
15. Aug.
W33
SL
3. Okt.
W40
Alle Bundesländern
31. Okt.
W44
in 5 Ländern
1. Nov.
W44
in 5 Ländern
20. Nov.
W47
SN
25. + 26. Dez.
W52
Alle Bundesländern